Aluminijumske staklene fasade
Ovde se nalazite: Aluminijumske staklene fasade

Aluminijumske staklene fasade

Postoji nekoliko vrsta Aluminijuskih staklenih fasada. Njihove razlike su kako vizuelne tako i funkcionalne.

Zajedničko im je to što sa unutrašnje strane aluminijum se vidi u celosti. Širina profila od 50mm dok dubina profila je uvek definisana statikom konstrukcije. Karakteristika aluminijumskih staklenih fasada je postizanje poslovnog izgleda objekta. Aluminijumske staklene fasade spadaju u termičko vrhunski izolovane fasadne sisteme. Praksa ovakvih oblaganja zgrada potče još od 1930-tih godina prošlog veka i do danas se samo usavršavala imajući tendenciju da zadovolji standarde građevinske fizike. Projektovanje i izvođenje ovih fasada je izuzetno zahtevno u smislu osmišljavanja dreniranja sistema (razlikuje se od objekta do objekta) i rešenja termičkih linijsijskih gubitaka (energetska efikasnost).


Klasične Aluminijumske fasade

Klasične Aluminijumske fasade su najzastupljenije fasade. Taj model fasade ima vidne profile sa spoljne strane tzv. dekorativne profile kod nas popularno nazvane "kapa". Ti profili su vidni po horizontalnoj i vertikalnoj podeli i njihova širina iznosi obično 50mm. Prilikom definisanja ovakvih fasada se obično definiše i izgled "kape".


Polustrukturalne aluminiumske fasade

Polustrukturalne aluminiumske fasade su vrste fasada sa vidnim aluminijumskim profilima sa spoljne strane. One se razlikuju od ostalih fasada po tome što imaju nezavisne aluminijumske ramove sa ispunom od stakla tzv. punioci i oni se motiraju u ranije formirani fasadni raster. Pri tome se formira fuga između dva rama širine 14-22mm a to definiše izbor sistema. U ovom tipu fasadnog sistema formirani ramovi mogu biti fiksni i otvorivi a da se pri tome vizuelno sa spoljašnje strane ne primeti razlika. Karakeristika ove fasade je dobra drenaža oborinskih voda i kondenz vode koja se pojavljuje usled razlike u temperaturi sa spoljne i unutrašnje strane.


Strukturalne aluminijumske fasade

Strukturalne aluminijumske fasade su vrste fasada koje sa spoljne strane nemaju vidne aluminijumske profile. Fugne koje se formiraju između fasadnih polja su zapunjene strukturalnim silkonskim lepkovima ili specijalnim sistemskim gumama EPDM kvaliteta. Ovaj tip fasade spada u ekskluzivne fasade. Zbog komplikovanosti izvođenja ovakvih fasada skuplji je od ostalih vrsta fasada. Karakteristika sistema je monolitan izgled gde su otvoriva krila gledano sa spoljne strane teško uočiva.

THERMO TIME I USLUGE

Projektovanje i tehnicka podrška u izvodenju aluminijumskih arhitektonskih sistema renomiranih svetskih i domacih proizvodaca: Schuco, Wicona, Alumil, Reynaers, Hueck Hartmann, Profilati, Aluminco, Tehnomarket, Nissal. Ventilirajuce fasadne obloge tipa Alucobond, Alubond, J-bond, keramike i granitne keramike. Kompozitne obloge Fundermax, Trespa i Formica. Širok spektar profila i tehnickih rešenja za vaš gradevinski projekat. Vaš projekat je za nas novi izazov.

Thermo Time tim vam stoji na raspolaganju.