Energetski pasoš
Ovde se nalazite: Energetski pasoš

Energetski pasoš

Podrazumeva peporuku mera za utvrđivanje sistema radi sticanja enegetske efikasnosti koji treba da dobije vaš objekat.

Pasivni paket

Energetska efikasnost omogućava dobijanje energetskog pasoša što je jedan od uslova pri dobijanja raznih olakšica koje će se primenjivati u budućnosti.

Moderni objekti pri izgradnji se vode ovim pravilom.

Kada je reč o merama, pod energetskom efikasnošću podrazumevaju se mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehničkim ili netehničkim merama, ili o promenama u ponašanju, sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efiksnosti su:

  • zamena neobnovljivih energenata obnovljivim
  • zamena energetski nefeikasnih portošača efikasnim
  • izolacija prostora koji se greje
  • zamena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju
  • ugradnja mernih i regulacionih uređaja za potrošače energije
  • uvođenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije i sl.

Naš kadar je sertifikovan za izdavanje energetskog pasoša za vaš objekat.


THERMO TIME I USLUGE

Projektovanje i tehnicka podrška u izvodenju aluminijumskih arhitektonskih sistema renomiranih svetskih i domacih proizvodaca: Schuco, Wicona, Alumil, Reynaers, Hueck Hartmann, Profilati, Aluminco, Tehnomarket, Nissal. Ventilirajuce fasadne obloge tipa Alucobond, Alubond, J-bond, keramike i granitne keramike. Kompozitne obloge Fundermax, Trespa i Formica. Širok spektar profila i tehnickih rešenja za vaš gradevinski projekat. Vaš projekat je za nas novi izazov.

Thermo Time tim vam stoji na raspolaganju.