Stakleni krovovi Sky Light

Stakleni krovovi „Sky Lights“ se izrađuju od tipskih sistem profila. To su sistemi sa unapred definisanim drenažnim kanalima za odovođenje kondeza. Kondenz se pojavljuje usled temperaturne razlike unutar aluminiumskih profila. Stakleni krovovi obično imaju već svojim sistemom rešen odvod vode sa krova olukom.

Namena sky light-a je isključivo za krovne konstrukcije sa ili bez čelične podkonstrukcije. Najčešće su to nezavisne konstrukcije. Njihova primena je za krovove na jednu, dve vode kao i za formiranje oblika priramida, kupa, kupola. Zbog orginalnog rešenja za odvođenje vode (drenažom) tipski sistemi su najbolje rešenje za krovove.