Aluminijumske staklene ograde

Aluminijumske staklene ograde su vrsta ograda koje su trenutno naj zastupljenije na tržištu.

Sastoje se od aluminijumskih nosača stakla I staklenih blokova koji čine samu ogradu. Ti stakleni blokovi mogu da budu sa i bez rukohvata dok stakla mogu da budu bojena ili štampana po motivu. Debljina stakala jo 10mm do 20mm u zavisnosti od namene. Stakla su višeslojna laminirana žaštitnom folijom.