Ventilisane fasade

U ovu vrstu fasada spadaju sve ne kontaktne fasade. Ventilisane fasade su neprovidne fasade. Karakterstika ovih fasada je vasdušni prostor između termoizolacije i fasadne obloge. Taj vazdušni prostor ima ulogu dodatnog izolatora a ujedno isušuje kapilarnu vlagu koja se stvara usled temperaturnih razlika. Termoizolacija za ove fasade se sastoji od lamelirane kamene vune ili kaširane kamene vune propisane tvrdoće i namene. Ova vrsta fasada spada u termički kvalitetne fasade i primenjive skoro u svim oblicima gradnje. Karakteristika sistema je aluminijumska podkonstrukcija oslonjena fiksnim i pokretnim osloncima. Komptabilana je sa svim aluminijumskim staklenim fasadama i kontaktnim fasadama.

  U ovu grupu fasada spadaju sledeće fasade:

  • Trespa, Fundermax, ASD, kamen i slično.
  • Alubond USA, Alukobond, Larson, Etalbond, Alupolic itd. (ACP/aluminijumski kompozitni panel).
  • Eternit (fibercementne ploče)
  • Granitna keramika
  • Kamene ploče
  • Aquapanel