Izvođenje sigurnosnih sistema stolarije

Pored svih ranije opisanih vrsta  fasada i sistema možemo da ponudimo i specijalne sisteme kao što su:

Sigurnosni sisitem kontrolisanog ulaza i izlaza

Namenjeno je za sigurnosnu kontrolu prolaza (ulaz, izlaz) u banke, menjačnice i objekte gde je zbog pojačanih mera bezbednosti to zahtevano. Box je namenjen za jednu ili više osoba koje u dozvoljenom trenutku ulaze u njega i kroz njega prolaze u željenu prostoriju.

Ulazna vrata sa kontrolom pristupa

Su ulazna SD vrata namenjena za kuće i stanove opremljena sigurnosnim bravama koje brave u više tačaka. Odključavanje i zaljučavanje ovih vrata može da se radi preko otiska prsta ili standardnim kod ključem po želji naručioca. Karakteristično za ova vrata je raznolik dizajn i bojenje. Sva vrata su sa termo prekidom.
Vrata mogu biti sa skrivenim ili vidnim šarkama.


Antibalistička stolarija

Podrazumeva sisteme aluminijumske stolarije sa punjenjem otpornim na pištoljsko ili puščano zrno (u zavisnosti od zahteva). Ovakva stolarija je dostupna u svim bojama kao i teksturama drveta.