Aluminijumske staklene unutrašnje pregrade i vrata

Namena ovakvih pregrada je podela prostora, privremena ili stalna. Koristi se uglavnom za formiranje kancelarijskog prostora u poslovnim zgradama.

Karakteristika ovih sistema je brza i suva montaža pozicija tj. kada su svi radovi na objektu završeni onda se mogu montirati podeoni zidovi sa vratima ili bez vrata u zavisnosti od namene. Konstrukcija ovakvih podela je razlikuje od zahteva do zahteva. Može da bude čisto staklena (strukturalna) ili sa vertikalnim i horizontalnim podelama od aluminijumskih profila.